แบบฝึกหัดบทที่ 3 ระบบโครงกระดูก

1.ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของกระดูก

ก.  กระดูอ่อน

ข.  ข้อต่อ

ค.  เอ็น

ง.  ถูกทุกข้อ

2.ข้อใดไม่ใช่กระดูกแกน

ก.กระดูกกะโหลกศีรษะ

ข.กระดูกใบหน้า

ค.กระดูกต้นขา

ง.ข้อ และ 3.

3.ข้อใดเป็นกระดูกใบหน้าทั้งหมด

ก.Vomer ,nasal bone , vertebrae

ข.Sternum , vomer , zygomatic bone

ค.Zygomatic bone , nasal  bone , palatin  bone

ง.Palatine bone , zygomatic  bone , sacrum

4.กระดูกยาวได้แก่กระดูกในข้อใด

ก.กระดูกแขน , กระดูกขา

ข.กระดูกซี่โครง , กระดูกขา

ค.กระดูกสันหลัง , กระดูกอก

ง.กระดูกข้อเท้า , กระดูกแขน

5.Nasal bone  มีกี่ชิ้น

ก.1 ชิ้น

ข.2 ชิ้น

ค.3 ชิ้น

ง.4 ชิ้น

6.ข้อใดผิด

ก.Radius –  กระดูกแขนด้านนอก

ข.Scapula –  กระดูกสะโพก

ค.Sacrum –  กระดูกเชิงกราน

ง.Sternum –  กระดูกหน้าอก

7.กระดูก Cervicle  vertebrae  มีกี่ชิ้น

ก.7 ชิ้น

ข.12 ชิ้น

ค.5 ชิ้น

ง.6 ชิ้น

8.ข้อใดเป็นหน้าที่ขอกระดูก

ก.เป็นที่เก็บแร่ธาตุ

ข.ช่วยรองรับอวัยวะต่างๆ

ค.ผิดทั้ง ก.  และ  ข.

ง.ถูกทั้ง ก.  และ  ข.

9.การเคลื่อนไหวของข้อต่อแบ่งได้กี่ระนาบ

ก.2 ระนาบ

ข.3 ระนาบ

ค.4 ระนาบ

ง.5 ระนาบ

10.กระดูกของผู้ใหญ่ในวัยเจริญเต็มที่แล้วมีกี่ชิ้น

ก.206 ชิ้น

ข.216 ชิ้น

ค.226 ชิ้น

ง.ไม่มีข้อถูก

เฉลย

  1. ง.  ถูกทุกข้อ
  2. ค.  กระดูกต้นขา
  3. ค.  Zygomatic bone , nasal  bone , palatin  bone
  4. ก.  กระดูกแขน , กระดูกขา
  5. ข.  2 ชิ้น
  6. ข.  Scapula –  กระดูกสะโพก
  7. ก.  7 ชิ้น
  8. ง.  ถูกทั้ง ก.  และ  ข.
  9. ข.  3 ระนาบ
  10. ก.  206 ชิ้น
Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s