แบบฝึกหัดบทที่ 6 อวัยวะรับความรู้สึก

1.เราใช้อวัยวะใดในการมองเห็น

ก.ตา

ข.หู

ค.จมูก

ง.ปาก

2.โครงสร้างของผนังลูกตาประกอบด้วยเนื้อเยื่อกี่ชั้น

ก.1

ข.2

ค.3

ง.4

3.Retina อยู่ในส่วนใดต่อไปนี้

ก.ในสุดของลูกตา

ข.ตรงกลางของลูกตา

ค.นอกของลูกตา

ง.อยู่ทุกส่วนของลูกตา

4.การได้ยินและการทรงตัว(Sense of hearing and equilibrium)เกี่ยวข้องกับอวัยวะใด

ก.ตา

ข.หู

ค.จมูก

ง.ปาก

5.การได้กลิ่น(Olfactory sense)เกี่ยวข้องกับอวัยวะใด

ก.ตา

ข.หู

ค.จมูก

ง.ปาก

6.อวัยวะรับรส(Taste or gustatory sense) คืออะไร

ก.ตา

ข.หู

ค.จมูก

ง.ลิ้น

7.บนลิ้นมีส่วนใดทำหน้าที่รับรส

ก.Papillae

ข.Vermiform appendix

ค.Salivary gland

ง.Parotid duct

8.บริเวณปลายลิ้นรับรสใดได้ดี

ก.เค็ม

ข.เปรี้ยว

ค.หวาน

ง.เผ็ด

9.ลิ้นไม่รับรสใด

ก.เค็ม

ข.เปรี้ยว

ค.หวาน

ง.เผ็ด

10.บริเวณใดบนลิ้นที่รับรสขม

ก.ปลายลิ้น

ข.ข้างลิ้น

ค.ข้างลิ้น ปลายลิ้น

ง.โคนลิ้น

เฉลย

1.ก.ตา

2.ค.3

3.ก.ในสุดของลูกตา

4.ข.หู

5.ค.จมูก

6.ง.ลิ้น

7.ก.Papillae

8.ค.หวาน

9.ง.เผ็ด

10.ง.โคนลิ้น

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s