แบบฝึกหัดบทที่ 4 ระบบกล้ามเนื้อ

1.ข้อใดไม่ใช่ชนิดของกล้ามเนื้อ

ก.กล้ามเนื้อเรียบ

ข.กล้ามเนื้อลาย

ค.กล้ามเนื้อหัวใจ

ง.กล้ามเนื้อขรุขระ

2.กล้ามเนื้อที่กระเพาะอาหารและหลอดอาหารเป็นกล้ามเนื้อชนิดใด

ก.กล้ามเนื้อลาย

ข.กล้ามเนื้อเรียบ

ค.กล้ามเนื้อหัวใจ

ง.กล้ามเนื้อขรุขระ

3.กล้ามเนื้อลายทำงานอย่างไร

ก.อยู่ภายใต้อำนาจจิตใจ

ข.อยู่ภายนอกอำนาจจิตใจ

ค.อยู่ภายใต้อำนาจจิตใจบางครั้ง

ง.อยู่ภายนอกอำนาจจิตใจบางครั้ง

4.กล้ามเนื้อเรียบทำงานอยู่ภายนอกอำนาจจิตใจเหมือนกล้ามเนื้อใด

ก.กล้ามเนื้อขรุขระ

ข.กล้ามเนื้อลาย

ค.กล้ามเนื้อหัวใจ

ง.กล้ามเนื้ออ่อนแรง

5.Frontalis อยู่ส่วนใดของร่างกาย

ก.หน้าผาก

ข.หน้าท้อง

ค.หน้าขา

ง.โหนกแก้ม

6.corrugators ทำหน้าที่อะไร

ก.ยักคิ้ว

ข.ปิดตา

ค.ขมวดคิ้ว

ง.ทำปากจู๋

7.กล้ามเนื้อใดช่วยในการหลับตา

ก.Frontalis

ข.Nasalis

ค.Orbicularis occuli

ง.Zygomaticus major

8.กล้ามเนื้อใดที่มีลักษณะคล้ายใบพัด อยู่ที่หน้าอก

ก. Pectoralis major

ข.Obloque extemus

ค.Serratus anterior

ง.Frontalis

9.กล้ามเนื้อใดช่วยในการปีนป่าย วายน้ำและกรรเชียงเรือ

ก.Trapezius

ข.Deltoid

ค.Rectus abdominis

ง.Latissimusdorsi

10.กล้ามเนื้อใดรูปร่างคล้ายปลาอยู่ในกล้ามเนื้อ Gastrocnemius

ก.Soleus

ข.Tibialisanticus

ค.Flexor hallucislongus

ง.Adductor hallucis

เฉลย

  1. ง.กล้ามเนื้อขรุขระ
  2. ข.กล้ามเนื้อเรียบ
  3. ก.อยู่ภายใต้อำนาจจิตใจ
  4. ค.กล้ามเนื้อหัวใจ
  5. ก.หน้าผาก
  6. ค.ขมวดคิ้ว
  7. ค.Orbicularis occuli
  8. ก.Pectoralis major
  9. ง.Latissimusdorsi
  10. ก.Soleus
Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s