แบบฝึกหัดบทที่ 12 ระบบสืบพันธุ์

1.ส่วนใดเมื่ออยู่วัยหนุ่มสาวมีขนขึ้น (hair pubic)

ก.Mone pubis

ข.Clitoris

ค.Hymen

ง.labia majora

2.ข้อใดเป็นสาเหตุของการอักเสบและการติดเชื้อ

ก.Hymen

ข.Clitoris

ค.Bartholin gland

ง.Perineum

3.บริเวณปากช่องคลอดมีต่อมขนาดเล็กทำหน้าที่ขับน้ำเมือกมาเลี้ยงช่องคลอดคือต่อใด

ก.Hymen

ข.Clitoris

ค.Bartholin gland

ง.Perineum

4.อวัยวะใดที่มีลักษณะคล้ายผลชมพู่

ก.ช่องคลอด

ข.มดลูก

ค.รังไข่

ง.ท่อนำไข่

5.ส่วนใดของอสุจิที่มี mitochondria เป็นจำนวนมาก

ก.ส่วนหัว

ข.ส่วนลำตัว

ค.ส่วนหาง

ง.ส่วนแขน

6.อสุจิใช้ส่วนใดที่ใช้ในการเคลื่อนที่

ก.ส่วนหัว

ข.ส่วนลำตัว

ค.ส่วนหาง

ง.ส่วนแขน

7.DNA อยู่ส่วนใดของอสุจิ

ก.ส่วนหัว

ข.ส่วนลำตัว

ค.ส่วนหาง

ง.ส่วนแขน

8.ข้อใดมีหน้าที่แลกเปลี่ยนอาหาร อากาศและของเสียจากทารกในครรภ์

ก.รก

ข.ปาก

ค.จมูก

ง.มดลูก

9.ต่อมใดที่ทำหน้าที่สร้าง seminal fluid

ก.Penis

ข.Prostate gland

ค.Scrotum

 ง.Seminal vesicle

10.ข้อใดไม่ใช่ฮอร์โมนที่สร้างจากรก

ก.โพรเจสเตอโรน

ข.อีสโทรเจน

ค.ฮิวแมนคอร์โอนิกโก นาโคโทรฟิน

ง.ซีโรโทรนิน

เฉลย

1.ก.Mone pubis

2.ค.Bartholin gland

3.ค.Bartholin gland

4.ข.มดลูก

5.ข.ส่วนลำตัว

6.ค.ส่วนหาง

7.ก.ส่วนหัว

8.ก.รก

9.ง.Seminalvesicle

10.ง.ซีโรโทรนิน

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s